AOE Liên Tỉnh X
AOE Liên Tỉnh X

Đăng ký thi đấu

AoE liên tỉnh 2016: Cách thức đăng ký tham gia

1. Đăng ký tham gia thi đấu tại tỉnh Bắc Ninh:

Bước 1: Điền thông tin tại Link đăng ký

Bước 2: Sử dụng tài khoản trên site gametv.vn chuyển 50.000 Gcoin theo hướng dẫn 

 

2. Đăng ký tham gia thi đấu tại Hải Phòng: Mở đăng ký ngày 26/2/2016

Bước 1: Điền thông tin tại Link đăng ký

Bước 2: Sử dụng tài khoản trên site gametv.vn chuyển 50.000 Gcoin theo hướng dẫn 

 

3. Đăng ký tham gia thi đấu tại Quảng Ninh: Mở đăng ký ngày 11/3/2016

Bước 1: Điền thông tin tại Link đăng ký

Bước 2: Sử dụng tài khoản trên site gametv.vn chuyển 50.000 Gcoin theo hướng dẫn 

 

4. Đăng ký tham gia thi đấu tại Thanh Hóa: Mở đăng ký ngày 25/3/2016

Bước 1: Điền thông tin tại Link đăng ký

Bước 2: Sử dụng tài khoản trên site gametv.vn chuyển 50.000 Gcoin theo hướng dẫn 

 

5. Đăng ký tham gia thi đấu tại Nghệ An: Mở đăng ký ngày 8/4/2016

 

6. Đăng ký tham gia thi đấu tại Hải Dương: Mở đăng ký ngày 22/4/2016

 

7. Đăng ký tham gia thi đấu tại Hưng Yên: Mở đăng ký ngày 22/5/2016

 

 

8. Đăng ký tham gia thi đấu tại Hà Nam - Ninh Bình: Mở đăng ký ngày 18/6/2016

 

9. Đăng ký tham gia thi đấu tại Thái Bình: Mở đăng ký ngày 02/07/2016

 

10. Đăng ký tham gia thi đấu tại Nam Định: Mở đăng ký ngày 16/7/2016

Bước 1: Điền thông tin tại Link đăng ký

Bước 2: Sử dụng tài khoản trên site gametv.vn chuyển 50.000 Gcoin theo hướng dẫn 

 

11. Đăng ký tham gia thi đấu tại Thái Nguyên: Mở đăng ký ngày 06/8/2016

Bước 1: Điền thông tin tại Link đăng ký

Bước 2: Sử dụng tài khoản trên site gametv.vn chuyển 50.000 Gcoin theo hướng dẫn 

 

12. Đăng ký tham gia thi đấu tại Vĩnh Phúc - Phú Thọ: Mở đăng ký ngày 20/8/2016

Bước 1: Điền thông tin tại Link đăng ký

Bước 2: Sử dụng tài khoản trên site gametv.vn chuyển 50.000 Gcoin theo hướng dẫn 

 

13. Đăng ký tham gia thi đấu tại Lào Cai: Mở đăng ký ngày 03/9/2016

Bước 1: Điền thông tin tại Link đăng ký

Bước 2: Sử dụng tài khoản trên site gametv.vn chuyển 50.000 Gcoin theo hướng dẫn 

 

14. Đăng ký tham gia thi đấu tại Lạng Sơn: Mở đăng ký ngày 17/9/2016

 

15. Đăng ký tham gia thi đấu tại Yên Bái: Mở đăng ký ngày 01/10/2016

 

16. Đăng ký tham gia thi đấu tại Hà Nội: Mở đăng ký ngày 15/10/2016

 

17. Đăng ký tham gia thi đấu tại Bắc Giang: Mở đăng ký ngày Ngày 29 - 30/10/2016

Lưu ý: 

- 50.000 Gcoin được dùng để xác nhận tham gia (không mất phí chuyển Gcoin)

- Hoàn trả lại cho game thủ khi kết thúc giải đấu tại tỉnh (game thủ bỏ giải sẽ không được hoàn trả lại số Gcoin đăng ký)

10. Đăng ký tham gia thi đấu tại Hà Nam - Ninh Bình: Mở đăng ký ngày 1/7/2016

Scroll Top